Over vochtstop

Vochtstop is een dynamisch bedrijf waar onze klanten voorop staan. Wij bezitten veel kennis en ervaring over constructieve vochtproblemen en hoe deze duidelijk in kaart gebracht moet worden. Vochtstop beschikt immers over adequate kennis en vakbekwaam personeel voor het maken van complexe kostenramingen en uitvoering van lastige projecten waarbij vochtproblemen centraal staan. Onze klanten krijgen altijd het beste advies want wij denken met ze mee.

Onderzoek

Bij onderzoek door Vochtstop kun je onder andere denken aan;

– kwantitatieve en kwalitatieve zoutanalyses in pleister- en metselwerk

– calcium carbid vochtmetingen

– lekdetectie

– voeghardheidsmetingen gevels

– wateropnamecapaciteitsberekeningen gevels

– dauwpunt berekeningen en datalogging woongedrag

– wateranalyse (b.v. grondwater, zakwater, hemelwater, leidingwater of rioolwater?)

– constructiebepaling (is de constructieve bestand tegen waterdruk en is de bestaande constructieve te behandelen?)

Na het uitvoeren van onderzoek maken wij een gedetailleerde rapportage waarin de meetresultaten besproken worden en doen wij aanbevelingen voor de aanpak van de problematiek.

 

Calculaties en offerten

Voor onze klanten maken wij na de 1evrijblijvende inspectie of het uitgevoerde onderzoek, een kostenraming en offerte om zo inzicht te verschaffen in de kostenverdeling en risico’s.

Bij het maken van nieuwe calculaties en offerten maken wij gebruik van onze onderzoekscapaciteit en de kennis die wij delen met de beste leveranciers in specialistische bouwstoffen uit Nederland en Duitsland. Alle uit te voeren systemen en werkzaamheden worden stapsgewijs in de offerte omschreven en voorzien van foto’s en tekeningen.

 

Uitvoering

In veel gevallen willen onze klanten na het uitvoeren van een inspectie of onderzoek, rapportage en advies het project door het meest specialistische bedrijf laten uitvoeren.

Uiteraard doen wij dit graag voor onze opdrachtgevers. Vochtstop heeft de beschikking over specialisten die veel kennis en praktijkervaring hebben. Je kan hierbij zoal denken aan de volgende disciplines: Beton reparateurs, injectie specialisten, stukadoors, gevelspecialisten, dakspecialisten en schilders.

Omdat kwaliteit en betrouwbaarheid bij ons voorop staat geven wij onze opdrachtgevers in veel gevallen 5 tot 10 jaar schriftelijke garantie op de uitgevoerde werkzaamheden.

Bij Vochtstop zijn uw constructieve vochtproblemen van A tot Z in veilige handen!