Over vochtstop

Vochtstop is een dynamisch bedrijf waar onze klanten voorop staan. Wij bezitten veel kennis en ervaring over constructieve vochtproblemen waardoor wij deze duidelijk in kaart kunnen brengen. Vochtstop beschikt immers over adequate kennis en vakbekwaam personeel. Van complexe kostenramingen en uitvoering van lastige projecten waarbij vochtproblemen centraal staan. Onze klanten krijgen altijd het beste advies. Denk bijvoorbeeld aan calcium carbid meting, injectietechniek, lekdetectie, constructiebepaling, wateranalyse of voeghardheidsmetingen.

Onderzoek

Bij onderzoek door Vochtstop kun je onder andere denken aan;

– kwantitatieve en kwalitatieve zoutanalyses in pleister- en metselwerk

– calcium carbid vochtmetingen

– lekdetectie

– voeghardheidsmetingen gevels

– wateropnamecapaciteitsberekeningen gevels

– dauwpunt berekeningen en datalogging woongedrag

– wateranalyse (b.v. grondwater, zakwater, hemelwater, leidingwater of rioolwater?)

– constructiebepaling (is de constructieve bestand tegen waterdruk en is de bestaande constructieve te behandelen?)

Na het uitvoeren van onderzoek wordt er een gedetailleerde rapportage gemaakt waarin de meetresultaten besproken worden. Met deze gegevens kunnen wij een plan van aanpak maken van de problematiek.

 

Calculaties en offerten

Voor onze klanten maken wij na de 1evrijblijvende inspectie of het uitgevoerde onderzoek, een kostenraming en offerte om zo inzicht te verschaffen in de kostenverdeling en risico’s.

Bij het maken van nieuwe calculaties en offerten maken wij gebruik van onze onderzoekscapaciteit. De kennis die wij delen met de beste leveranciers in specialistische bouwstoffen uit Nederland en Duitsland. Alle uit te voeren systemen en werkzaamheden worden stapsgewijs in de offerte omschreven en mogelijk voorzien van foto’s en tekeningen.

 

Uitvoering

In veel gevallen willen onze klanten na het uitvoeren van een inspectie of onderzoek, rapportage en advies het project door het meest specialistische bedrijf laten uitvoeren.

Uiteraard doen wij dit graag voor onze opdrachtgevers. Vochtstop heeft de beschikking over specialisten die veel kennis en praktijkervaring hebben. Denk hierbij aan de volgende disciplines: Beton reparateurs, injectie specialisten, stukadoors, gevelspecialisten, dakspecialisten en schilders. Bekijk hier een aantal van onze projecten.

Omdat kwaliteit en betrouwbaarheid staan voorop daarom kunnen wij onze opdrachtgevers in veel gevallen 5 tot 10 jaar schriftelijke garantie op de uitgevoerde werkzaamheden geven.

Bij Vochtstop zijn constructieve vochtproblemen van A tot Z in veilige handen!

 

Bekijk hier onze bedrijfsfilm.

 

injectietechniek