Technieken: Injectietechniek Terug naar overzicht

Vochtstop gebruikt meerdere techieken om vocht te bestrijden. Bijvoorbeeld membraaninjectie onder dilataties, constructief droge of watervoerende scheurinjectie EP hars. Maar ook volvlak injectie metselwerk micro cement emulsie of watervoerende scheurinjecties met gel. Hieronder staan een aantal technieken beschreven.

Bekijk hier onze bedrijfsfilm.

Membraan injectie onder dilataties

Scheuren die de stabiliteit van het gebouw in gevaar brengen, bevinden zich normaal gezien in een dragend bouwdeel. Deze scheuren moeten hersteld en afgedicht worden om de draagkracht van het bouwdeel te herstellen. Een voorbeeld hiervan is een scheur in een betonnen brug. Bij het herstel van de draagkracht van een bouwdeel worden de flanken van de scheur zodanig verbonden, dat er een herstel tot de oorspronkleijke sterkte plaatsvindt.

De scheur wordt in zijn geheel gevuld. De uitgeharde hars heeft de gewenste hoge druksterkte om dit te realiseren.

Als water door de scheur naar binnen dringt, b.v. bij een kelder, dan kunnen die scheuren de bruikbaarheid van het pand in gevaar brengen. Dit komt als voorbeeld in de utiliteitsbouw voor ( tunnels en parkeerdekken ) en in het bijzonder als er daar niet voldoende dilataties zijn toegepast. In deze gevallen moeten eerst de meest actieve lekkageplaatsen gedicht worden.

Membraan injectie beton acrylaat gel

Bij deze injectiemethode wordt een gelgordijn gemaakt buiten het bouwdeel gemaakt. Dit heeft het voordeel dat geen water de beschadigde bouwdelen meer kan bereiken en hetzelfde heeft de kans om volledig uit te drogen.

Belangrijkste toepassingen van de injectie voor gordijnvoegen:

  • Gelatie van gekraakte of vocht verzadigde vloerplaten
  • Gordijnvoegen van lekkende dilatatievoegen
  • Afdichten van gebarsten, bewegende bouwcomponenten
  • Afdichten van voegen in gebouwen
  • Complete en gedeeltelijke gordijnvoegen van tunnels opgebouwd uit tubbingsegmenten
  • Renovatie van vervallen kanaalmetselwerk

Volvlak injectie acrylaat gel

Een injectietechniek waarbij

Volvlak injectie metselwerk micro cement emulsie

In metselwerk

Volvlak injectie metselwerk PU hars

In het geval van injectie in metselwerk wordt het injectiemateriaal continu geïnjecteerd via lage drukpakkers, die in offset-opstelling zijn in de vorm van een rooster, bij lage druk (lage drukproces). Op deze manier worden de defecte verbindingen evenals de capillairen, poriën en holle ruimtes in de stenen opgevuld met het injectiemateriaal.

Watervoerende scheur injecties acrylaat gel

Beton is een “levend” bouwmateriaal dat door invloed van warmte en koude, interne en externe druk te kampen heeft met krimp en uitzetting. Temperatuur en spanning beïnvloeden de werking van het beton. Een goede samenstelling van het beton, een correcte plaatsing van wapeningsstaal, de juiste dimensies van het beton moeten alle krachten in het beton kunnen opvangen. Is dat niet het geval dan zullen er betonscheuren optreden. Scheuren in beton worden opgevangen en herstelt d.m.v. scheurinjecties of betoninjecties. Injectiestoffen op basis van cement, epoxy, acrylaat en polyurethaan zijn mogelijk om duurzame resultaten te bereiken.