Vochtwering: Optrekkend vocht Terug naar overzicht

Vochtstop bestrijdt optrekkend vocht

Door hoge stand van het grondwater of drukkend regenwater kan een gebouw te maken hebben met optrekkend vocht. Dit veroorzaakt niet alleen veel schade aan pleisterlagen, optrekkend vocht is ook zeer slecht voor het leef-, woon- en werkklimaat. Maar optrekkend vocht bestrijden doe je niet zomaar. Tijdens het drogen komen zoutkristallen vrij, waardoor bestaande pleisterlagen moeten worden gesaneerd.

Inspectie en injectie
Met injecties onder lage druk zorgen wij ervoor dat de stenen geen vocht meer kunnen opzuigen (capillaire werking) [LINK NAAR INJECTIETECHNIEK > LAGE DRUK]. Dit is alleen mogelijk in muren boven het maaiveld, of in binnenmuren van kelders. Wat voor uw muur de beste oplossing is, komt na voren na een inspectie. Dan kijken wij meteen welke vloeren we moeten af en hoe we stofvorming kunnen beperken als we oude pleisterlagen moeten weghakken. Onze aanpak leggen wij stap voor stap uit.

Saneren pleisterlagen
Aangetaste pleisterlagen saneert Vochtstop. In een kelder is dat vaak het geval. Bovendien kunnen wij op bestaande pleisterlagen die wij niet saneren geen garantie geven. Na optrekkend vocht is saneren aan te raden, omdat zout het pleisterwerk aantast. Wij adviseren het pleisterwerk te vervangen tot anderhalve meter rond het vochtprobleem. Ook de vloer. Dit om zoutuitbloei te voorkomen. Op gesaneerd stucwerk geven wij uiteraard wél garantie.