Vochtwering: Optrekkend vocht Terug naar overzicht

In een gebouw kan door een hoge grondwaterstand en/of drukkend regenwater optrekkend vocht ontstaan. Optrekkend vocht veroorzaakt veel schade aan pleisterlagen en is slecht voor het leef- , woon en werkklimaat. Let erop wanneer je optrekkend vocht gaat bestrijden je rekening moet houden met het saneren van de bestaande pleisterlagen. Dit heeft te maken met de zoutkristallen die vrijkomen door het droogproces in de muren.