Vochtwering: Schimmelgroei Terug naar overzicht

Vochtstop gaat schimmel te lijf

Schimmel in woningen zorgt voor een muffe lucht. Maar het risico op gezondheidsklachten als kortademigheid, astmatische klachten of zelfs longontsteking weegt veel zwaarder. Of wat te denken van huurders die naar de huurcommissie stappen, met alle gevolgen van dien. Gelukkig weet Vochtstop schimmelgroei op te lossen en te voorkomen.

Schimmel doden en voorkomen
Vochtstop doodt de schimmel met een speciale schimmeldoder. Maar dat niet alleen. We bepalen meteen wat de oorzaak van de schimmelgroei is, zodat we het kunnen voorkomen. Denk aan bouwkundige oorzaken als koudebruggen, vocht in de kruipruimte of gebrekkige ventilatiemogelijkheden. Die vochtproblemen lost Vochtstop graag op. Schimmelvorming kan ook komen door verkeerd stoken of ventileren door de bewoner. Ook hierin kunnen wij adviseren.

Hoe gaat het in z’n werk?
Vochtstop maakt een afspraak met de eigenaar of huurder voor een bezoek van de locatie. Is de oorzaak niet direct duidelijk? Dan is een inspectie noodzakelijk om tot een goed advies te komen. Samen met u helpen we schimmel het huis uit!