Vochtwering: Zwamgroei Terug naar overzicht

Vochtstop maakt een eind aan zwamgroei

Vochtproblemen kunnen leiden tot zwamgroei. En dan bent u verder van huis. Want de kelderzwam en de huiszwam veroorzaken veel schade aan alle houten bouwdelen. Wordt de zwam niet goed bestreden, dan kunnen zijn draden door het hele huis lopen. Zelfs door hele woonwijken. Vochtstop lost het op.

Zwam verwijderen en bestrijden
Vochtstop verwijdert en doodt de zwammen in de woning. Blijkt dat de zwam zich achter het pleisterwerk bevindt, dan hakken wij het weg en herstellen alles weer. Maar we bestrijden niet alleen zwamgroei, we onderzoeken ook waar het vandaan komt.

Zwammen en vochtproblemen onderzoeken
Tijdens een inspectie bekijken we de zwamgroei, maar vaak is een onderzoek nodig. Om de daadwerkelijke omvang van het probleem te overzien. Zo kunnen we uitgebreid de kruipruimte bekijken om te zien of de houten vloerdelen zijn aangetast door zwammen of houtrot door vocht. Waar komt het vocht vandaan? Lekkage? Een kapotte riolering of waterleiding? We onderzoeken alles en lossen vochtproblemen op. Want als vochtproblemen of houtrot niet goed wordt aangepakt, kunnen zwammen terugkeren.